Hösten 2021 - Kulturbruket på Dal

Sponsorer


Ett stort tack till våra sponsorer!
Utan er hade vår verksamhet inte varit möjlig.             

       

Logga: Melleruds Nyheter       Logga: Dalslands Sparbank              Logga: JOAB     

 

 Logga: Emballator, Mellerud Plast      Logga: Hellbergs Dörrar               Logga: Reveda i Mellerud AB
Logga: Café Gruzzolo / Wärdshuset på Dal     Logga: U-B A Revision AB            Logga: Bloms Mellerud       Logga: Norgrens Plåt AB       Logga: Niklassons Tryckeri

 

Logga: Ludvig & Co       Logga: Sun Like        Logga: Axima        Logga: SweCamp Vita Sandar       Logga: Stefanssons Fastighetsbyrå       

 

Logga: J. Lundgrens Bygg       Logga: Musik Musik       Logga: DA LjusTeknik       Logga: MellerudsMäklarna AB       Logga: Hagsgård Revision & Redovisning

 

   Logga: Team Sportia       Logga: Däckarna i Mellerud AB           Logga: Tilia Redovisning AB       Logga: TV-service Bäckefors Mellerud       Logga: Lions

 

 Logga: Modehuset Börsen                      Logga: Foderspecialisten Åsebro          Logga: Boab Hjuldelar       Loga: S-Å VA-teknik AB                 Logga: Dals Rostads Småbruk

     
                                                                                         

 

Också ett stort tack till våra stols-sponsorer:
               
Kerstin & Åke Carlsson, Eva & Gunnar Rydberg, Anne Andersson & Georg Eriksson, Familjen Johansson Kjörling, Glenn Nordling, Familjen Harald Ericson,
Ingrid Skenhall, Familjen Kihlberg, Inger & Stig Larsson, Göran Blues & Barbro Karlsson, Familjen Dagström, Marisol & Ingemar Wallin,
Gun-Britt Gustafsson, Kristina Hovlid & Pål Magnussen, Rune & Ann-Christin Stenén, Karin & Karl-Erik Lundqvist, Gerd Alm, Arne Myhrberg,
Elisabeth & Per-Göran Asp, Barbro & Tommy W Johansson, Evert Magnusson, Ingmar Johansson, Tina Grenander & Stig-Åke Almqvist, Ute Faust Thomas    

Telefon: 0530-182 78 Besöksadress: Postadress: Instagram: @kulturbruketpadal
E-post: info@kulturbruketpadal.se Parkgatan 8, 464 30 Mellerud Box 74, 464 22 Mellerud Facebook: Kulturbruket på Dal