Hösten 2021 - Kulturbruket på Dal

Styrelsen

Adresslista som pdf

KULTURBRUKET på Dal  
Besöksadress: Parkgatan 8  
Box 74  
464 22  MELLERUD  
0530-182 78  
info@kulturbruketpadal.se  
www.kulturbruketpadal.se  
   
   
STYRELSE 2020  
LEDAMÖTER Telefon/e-post
   
Ternstedt Jan-Olof 0531-409 86 bost
ordförande 070-630 17 09
Tisselskogs-Heden 11 ternstedt@live.se
660 10  DALS LÅNGED  
   
Callh Britt-Marie 0530-240 73 bost
vice ordförande 0530-494 40 arb
Gunvarbyn 25 0721- 60 45 32
464 92  MELLERUD britt-marie.callh@ludvig.se
   
Almqvist David  0530-400 55 bost
Brånasmedsgatan 3 0707-69 54 47
464 32  MELLERUD david.almqvist@telia.com
   
Karlsson Roger  0734-205 935
Ärtemark Bögården 1
roger.kvarnskogen@telia.com
666 91 BENGTSFORS  
   
Pérez Wallin Marisol  0530-124 74 bost
Travgatan 1 073-756 31 91
464 32  MELLERUD marisolwallin@hotmail.com
   
Thorsenius Karin 0530-331 01 bost
Anolfsbyn Adamserud 1 076-77 62 545
464 94  MELLERUD thorsenius@telia.com
   
Christensen Tommy 0730-880 986
Kulturskolan i Mellerud tommy.christensen@mellerud.se
Bergsgatan 37  
464 30  MELLERUD  
   
Vakant,  
elevrådet, Rådaskolan   
   
Vakant,  
Dahlstiernska gymnasiet  
   
Jonsson Louise, 070-92 39 664
Melleruds Kommuns Ungdomsråd lollo.roffe@gmail.com 
Håkonebyn 4  
464 66 Mellerud  
   
   
   
ERSÄTTARE  
Johnte Dorotea  0530-320 44 bost
Torgrinsbyn 1 0531-710 07 / 0531-710 00 arb
464 94  MELLERUD dorotea.johnte@live.se
  Ersättare för: Jan Olof Ternstedt
   
Olsson Christina 0732-034 363 
Hjärtungens Gård 2 nina@hjartungen.se
464 92  MELLERUD Ersättare för: David Almqvist
   
Bytyqi Shqipe 0530-131 70 bost
Falkgatan 11 073-41 41 431
464 32  MELLERUD shqipebytyqi1971@icloud.com 
  Ersättare för: Britt-Marie Callh
   
Mårtensson Christer 073-310 75 06
Rostocksgatan 27 C christer@daldigital.se
464 31  MELLERUD Ersättare för: Karin Thorsenius
   
Blomberg Per  070-263 17 66
Låttsbyn 1, Solgläntan per.blomberg@mellerud.se
464 91  DALS ROSTOCK Ersättare för: Marisol Wallin
   
Emanuelsson Kristoffer 070-446 00 77
Mossviken, Vänna treehuggernow@gmail.com 
666 93 GUSTAVSFORS Ersättare: för Roger Karlsson
   
Sannebro Sara 073-203 57 39
Gunnarsnäs, Skogsbols Gård 1 sara.sannebro@mellerud.se 
46491 DALS ROSTOCK Ersättare för: Tommy Christensen
   
Vakant  
elevrådet, Rådaskolan  Ersättare för: 
   
Vakant  
elevrådet, Dahlstiernska Gymnsiet Ersättare för: 
   
Norrman Nathalie 073-730 07 89
Melleruds Kommuns Ungdomsråd natta.norr@gmail.com 
Bragegatan 13      
464 32  MELLERUD Ersättare för: Louise Jonsson
   
   
   
   
   
   
PERSONAL  
Kjörling Katarina 0530-182 78 kontor/expedition
Kultursamordnare 073-96 44 002 
Kulturbruket på Dal katarina.kjorling@mellerud.se
Box 74 katarina.kjorling@kulturbruketpadal.se
464 22  MELLERUD  
   
   
Andersson Anne tjänstledig anne.andersson@mellerud.se
  anne.andersson@kulturbruketpadal.se
   
Grenander Tina (Kristina) 0530-182 75 kontor/expedition
ekonomi/administration 070-572 32 35
Kulturbruket på Dal kristina.grenander@mellerud.se
Box 74 kristina.grenander@kulturbruketpadal.se
464 22  MELLERUD  
   
Petrén Sofia 0530-182 78 (kontor)
Kommunikatör/Administratör 076- 80 85 806 
Kroppefjäll 3 sofia.petren@mellerud.se
464 50  DALS ROSTOCK  
   
   
VALBEREDNING  
Thorsenius Bo sammankallande 0530-331 01 bost
Anolfsbyn Adamserud 1 070-333 48 21
464 94  MELLERUD thorsenius@telia.com
   
Emanuelsson Elisabette 0530-510 74 bost
Grimmerud 070-695 10 74
464 92  MELLERUD elisabette@msn.com
   
Hultman Karlsson Helena 070-950 49 89 
KUNs representant  hea_hultman@hotmail.com
Torpgatan 33  
464 32  MELLERUD  
   
TEKNIKER/PERSONAL 0530-204 64
Sören Blom 0705-53 10 53
Lövåsvägen 29 trials.happy@gmail.com
464 50 DALS ROSTOCK  
   
David Almqvist, tekniker 0530-400 55 bost
Brånasmedsgatan 3 070-769 54 47 
464 32  MELLERUD 073-41 96 846 arb
  david.almqvist@telia.com
   
Telefon: 0530-182 78 Besöksadress: Postadress: Instagram: @kulturbruketpadal
E-post: info@kulturbruketpadal.se Parkgatan 8, 464 30 Mellerud Box 74, 464 22 Mellerud Facebook: Kulturbruket på Dal