Om Oss

Vår verksamhet

Det här jobbar vi med

Kulturbruket på Dals uppdrag är att driva kulturverksamhet. Det gör vi till stor del i SparbankSalongen genom olika evenemang; musik, dans, teater, föreläsningar, poesi och mycket mer!
Vi ska tilltala både den breda massan men också ha smalare föreställningar som ibland drar en mindre publik. Vi välkomnar både professionella, etablerade artister och de som vill ställa sig på scen för första gången. Kulturbruket är en av förhållandevis få arrangörer och spelplatser med lite större kapacitet i Dalsland vilket gör oss till ett regionalt kulturnav.

Vi brukar kalla oss en kulturaktör med hjärtat i Dalsland!

Det här gör vi också

Vi driver också kulturverksamhet genom junior&SENIOR, som vänder sig till människor med särskilda behov, t ex människor med någon form av funktionsvariation eller äldre som på grund av särskilt boende har svårt att besöka oss. Vi samarbetar även med Dalslandsorkestern, en stråkorkester byggd över kommungränserna med målet att skapa en mötesplats för unga och ambitionen att utveckla sitt musicerande genom kvalificerad handledning). 

Vi vill vidga möjligheterna för alla invånare, och tillresta förstås, att uppleva en mångfald av scenkonst!

Våra samarbeten

Kulturbruket på Dal är en av de tre delarna i KulturMellerud (tillsammans med Kulturskolan och Biblioteket). KulturMellerud, i sin tur, är samlingsnamnet för den kulturverksamhet som Kultur- och Utbildningsförvaltningen i kommunen ansvarar för. Kulturbruket på Dal är ett självförvaltningsorgan och en styrelse ansvarar för besluten kring vår offentliga verksamhet. Vi samarbetar med en rad lokala och regionala producenter, ingår i flera arrangörsnätverk samt har en mängd hängivna sponsorer från lokalt baserade företag. Vår verksamhet stöttas också av Västra Götalands-regionens Kulturnämnd.

Administrationen

Vi som sitter i Kulturbruket på Dals administration heter Katarina Kjörling (kultursamordnare), Tina Grenander (kulturadministratör) och Sofia Petrén (kommunikatör). Det är vi som samordnar och förmedlar kulturen ut till er!

Det gör vi till exempel genom att boka artister, samordna föreställningar, sälja biljetter, leverera fakturor, trycka posters, skicka annonser och mycket, mycket mer som hör administrationen till!

Styrelsen

Vår styrelse är politiskt obunden och består av tio ordinarie ledamöter. Vi har fast representation av ledamöter från Melleruds Kulturskola, ungdomsrådet samt elevrepresentanter från Dahlstiernska Gymnasiet och Rådaskolan (kommunens högstadium).

Det är styrelsen som ansvarar för Kulturbruket på Dals offentliga verksamhet samt uthyrning av våra lokaler

Sponsorerna

Våra sponsorer är en avgörande del i vår verksamhet och består av både lokala företag och stolsponsorer. Att vara stolsponsor innebär att man för 500 kr/år får sitt namn graverat på en stol i vår salong, går in till ett lägre pris på våra evenemang samt bjuds på en kostnadsfri sponsorkväll med konsert, mat och mingel med artisterna en gång per år. Stort tack till alla våra sponsorer som gör vår verksamhet möjlig!

VILL DU BLI SPONSOR? KONTAKTA OSS!

Kulturbruket på Dals historia

ELDSJÄLARS DRÖM OM ETT KULTURHUS BLEV SANN

En gammal skiss av Kulturbruket på Dal

2002

Premiären

Redan 1998 startade Melleruds Kulturförening som leddes av en styrelse där Stig Tisell var ordförande. Föreningen var en paraply-organisation för föreningslivet i Mellerud och hade som uppgift att i alla sammanhang bidra till ett rikare kulturliv och aktivt arbeta för uppförande av ett kulturhus (Kulturbruket på Dal) i Melleruds kommun – en modern konsertlokal med högt ställda krav. 

Initiativtagandet och intresset från allmänheten var stort. Den 23 november 2002 invigdes Kulturbruket på Dal med dess SparbankSalong och föreningens stora mål var uppnått. 2005 avvecklades Melleruds Kulturförening och verksamheten överfördes till Kulturbruksstyrelsen.

Rockig elevinspiratör

Under dessa år hade Kulturbruket på Dal ett samarbete med Magnus Rosèn, före detta medlem i Hamerfall. Magnus var då knuten till Estetiska programmet på Dahlstiernska gymnasiet i Mellerud som handledare och gästföreläsare där han delade med sig av sin stora erfarenhet och gav en mer verklighetsbaserad bild av rockstjärnebilden och inspirerade eleverna att jobba vidare. 

Förutom undervisning sökte Magnus och eleverna speljobb i syfte att synliggöra och marknadsföra Estet-programmet. Magnus var också värd för Dalsländsk Ung Rock, ett arrangemang som Estet-programmets elever skötte själva. I projektet ingick också studiebesök för eleverna.

Mer om Magnus: magnusrosen.com

Magnus Rosén står framåtlutad med handen utsträckt, med rök som kommer in från sidorna, på ett foto i sepiatoner.

2007-2008

Teresia Björk halva ansikten skymtas bakom stearinljus i förgrunden. Svartvitt foto.

2008-2009

Performance och dans

2008-2009 hade performance-artisten och dansaren Teresia Björk ett mini-residens hos Kulturbruket på Dal och Dahlstiernska Gymnasiet. Teresia var dansinspiratör och gjorde även två egna offentliga föreställningar i Kuturbruket på Dal: ”Domkraft ” (text Aase Berg) och ”Skugga” (med kompositören/musikern Mikael Godée, text Charlotte Brady). 

Tillsammans med sina elever på Dahlstiernska gymnasiet gjorde Teresia bland annat spontana ”uppdyk” på olika platser i Mellerud, bland annat på torget, Hemköp, Ica, Biblioteket, Dalslands Sparbank, Järnvägsstationen, Vårdcentrum samt på Emballator Mellerud Plast.

Mer om Teresia: teresiabjork.com

Dalslands kanal

”Dalslands kanal – en slingrande historia” var ett berättarprojekt baserat på minnen och historier om livet på och vid Dalslands kanal. Sommaren 2014 dramatiserades berättelserna på tre olika scener utmed kanalen av kultursommarjobbande ungdomar. Scenerna blev ett spel om livet på och vid Dalslands kanal under en viktig epok i Dalslands historia, den tid då Dalslands kanal var en livsnerv för människorna som bodde och arbetade här. Spelet baserades på de minnen och berättelser som deltagarna fått ta del av på äldreboenden, i hemmen och på berättarcaféer.

Projektet drevs med hjälp av en folklivsforskare och ett samarbete med studieförbunden SENSUS, Medborgarskolan, Vuxenskolan och socialnämnderna i Mellerud, Bengtsfors och Årjäng samt finansierades av Kulturbruket på Dal, Kultur Mellerud, Dalslands Kanal, Melleruds Kommun och Fyrbodals Kommunförbund.

Gamla svartvita foton från Dalslands Kanal i ett collage, med Dalslands Kanal-grafik över.

2014

Värmländsk Voodoo på scen i Kulturbruket på Dal.

2002-2021

Finbesök

Sedan starten 2002 har Kulturbruket på Dal fått besök av både lokala förmågor och större namn från runt om i landet.

Till dem hör:
Kalle Moreaus, Maria Lundquist, Pugh Rogefelt, Babben Larsson, Johan Östling & Björn Ling, Sofia Karlsson, Nour El Rafai, Petter, Sven Bertil Taube, Staffan Scheja, Ann Westin, Sven Wollter, Karin Kajjan Andersson, Lill Lindfors, Håkan Nesser, Marianne Mörck, Hampus Hedström, och inte minst Tommy Emmanuel, en av världens få certifierade gitarrister.

På SparbankSalongens scen har det även spelats föreställningar av bland andra Riksteatern, GöteborgsOperan, Vara Konserthus och Adas Teater. 

Kulturbruket på Dal i media