Tillgänglighet

Våra anpassningar

Tillgänglighet Online

För oss är det givetvis viktigt att vara tillgängliga, så att alla både kan besöka oss men också hitta information här på vår hemsida. Därför lever vi online upp till den harmoniserade europeiska standarden EN 301 549, vilket motsvarar nivå AA i version 2.1 av WCAG (plus några ytterligare krav), bedömt med metoden självskattning. Det innebär till exempel att vi:

  • Ser till att allt innehåll presenteras rätt oavsett skärmens riktning
  • Har skapat en flexibel layout som fungerar vid förstoring eller liten skärm
  • Använder text, inte bilder, för att visa text (med undantag för loggor, där finns alt.text att tillgå)
  • Är konsekventa i navigation, struktur och utformning, samt benämner funktioner konsekvent
  • Använder tillräckliga kontraster i komponenter och grafik samt mellan text och bakgrund
  • Ser till att text går att förstora utan problem
  • Tydligt markerar vilket fält eller element som är i fokus
  • Erbjuder flera olika sätt att navigera (tex fritextsökning i sökfältet)
  • Har dokumenterat våra tillgänglighetsfunktioner och säkerställt tillgängligheten i vår kundtjänst
En kvinna i kort ljust hår står framför en dator och ler in i kameran. Kulturbruket på Dal.

Här hittar ni vår formella tillgänglighets-redogörelse:

Hör gärna av dig till oss om du upplever några problem med vår tillgänglighet eller vill tipsa oss om hur vi kan göra förbättringar.

Vill ni veta mer om tillgänglighetsstandarden och lagarna kring tillgänglighet finns utförlig information här:

Entré Sparbanksalongen | Kulturbruket på Dal

Rullstolsanpassning

Särskilda platser för rullstolsburna och ledsagare finns på rad 1 i SparbankSalongen. Fråga gärna våra publikvärdar, när du kommer till oss, så hjälper de dig att hitta platsen.
Biljetter säljs via Ticketmaster. Rullstolsplatser bokas via 077-170 70 70 (ticketmaster) eller Kulturbruket på Dals kontor (0530-182 78 / info@kulturbruketpadal.se. Ledsagare köper alltid biljett till det lägsta priset.

Hörslinga

Teleslinga finns (på alla rader utom rad 9-10, samt sänder något svagare på rad 1) och vid behov kan FM-mottagare lånas, då vi sänder signal på FM-bandet. Kontakta personalen om du vill använda detta under någon av våra föreställningar så hjälper vi dig.